Διάγνωση Δερματοπαθειών Διάγνωση Αφροδίσιων Νόσων Διάγνωση Δερματοπαθειών Διάγνωση Αφροδίσιων Νόσων

Κλινική και Διαγνωστική Δερματολογία

Στο ιατρείο μας γίνεται διάγνωση όλων των δερματολογικών και αφροδίσιων νοσημάτων,  καθώς και ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η γιατρός είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΥΥ.