Τρόποι Δράσης

Σε περίπτωση «τοπικού πάχους» μπορούμε να κάνουμε βαθιές εγχύσεις με δεσοξυχολικό οξύ, μέσα στο λίπος. Οι εγχύσεις γίνονται με εύκαμπτη βελόνα και σε συγκεκριμένες ποσότητες κάθε μήνα. Το υλικό προκαλεί οίδημα, ελαφρύ πόνο και πιθανόν κάποιες μελανιές που μπορεί να διαρκέσουν περίπου 10 μέρες. Μετά όμως ο ισχυρός λιποδιαλυτικής συρρικνώνει και διασπά το λιποκύτταρο κάνοντας αναίμακτα λιπαναρρόφηση. Μπορεί να επαναληφθεί κάθε μήνα για 3-5 φορές.