Οι ραδιοσυχνότητες (RF) μπορεί να είναι μονοπολικές – διπολικές – τριπολικές κτλ. ανάλογα με το βάθος και τη δύναμη του αποτελέσματος που θέλουμε. Μεταφράζονται στο δέρμα σε θερμότητα και έχει βρεθεί πως προκαλούν κολλαγονογένεση και σύσφιξη.