Διάγνωση Δερματοπαθειών Διάγνωση Αφροδίσιων Νόσων Διάγνωση Δερματοπαθειών Διάγνωση Αφροδίσιων Νόσων

Γίνεται διάγνωση όλων των δερματοπαθειών και αφροδισίων νόσων, καθώς και συνταγογράφηση, σε όλα τα ταμεία. Η γιατρός δεν έχει ΕΟΠΥΥ στο ιατρείο αλλά μπορεί όπως όλοι οι πιστοποιημένοι γιατροί, να συνταγογραφήσει ηλεκτρονικά.

Για τη διάγνωση χρησιμοποιούμε δερματοσκόπιο και λυχνία του Wood. Επίσης, γίνονται βιοψίες δέρματος και αποστέλλεται υλικό για ιστολογική εξέταση.

Κλείστε ραντεβού για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την Κλινική και Διαγνωστική Δερματολογία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας.

Κλείστε Ραντεβού
Κλείστε Ραντεβού