Ο καθαρισμός με ατμό για τα νεαρά άτομα με λιπαρό δέρμα και πολλά μαύρα στίγματα, είναι μια παραδοσιακή και απαραίτητη μέθοδος καθαρισμού. Πρέπει να γίνεται 2-3 φορές το χρόνο και να συνοδεύεται από φαρμακευτική αγωγή που δίνει η γιατρός για εφαρμογή στο σπίτι, καθημερινά, ώστε να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.