Ηλεκτρική αποτρίχωση

Η ηλεκτρική αποτρίχωση είναι η απομάκρυνση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας με χρήση μιας ειδικής λεπτής βελόνας, που «γλιστράει» μέσα στο θύλακα της τρίχας, αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία και καταστρέφει τη ρίζα της τρίχας.

Η μέθοδος αυτή αντιμετωπίζει μεμονωμένα την κάθε τρίχα. Για το λόγο αυτό:

  • δεν εμφανίζει κίνδυνο εξάπλωσης της τριχοφυΐας, με αποτέλεσμα να ενδείκνυται για ορμονο-εξαρτώμενες περιοχές, όπως το πρόσωπο
  • ενδείκνυται για μικρές ανατομικές περιοχές, όπως το πρόσωπο, το στήθος, η γραμμή της κοιλιάς

Η ηλεκτρική αποτρίχωση:

  • πρόκειται για μία μέθοδο μόνιμης αποτρίχωσης
  • μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις λευκές τρίχες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται από το laser
  • μπορεί να εφαρμοστεί σε σκουρόχρωμα και μαυρισμένα δέρματα, καθώς είναι ανεξάρτητη από το χρώμα του δέρματος